cargo van

Опаковане на багаж при междуградско преместване

Опаковане на багаж при преместване

Товарни Превози.БГ често изпълнява поръчки за междуградски товарен транспорт, като над половината от тях са за преместване на дома или офиса. В тези случаи е от огромно значение как ще бъдат опаковани вещите - не само мебелите и техниката, но и всички дребни предмети от битов и личен характер. Правилното събиране на багажа, наред с подреждането и обезопасяването му в каросерията на товарен микробус , играе решаваща роля за състоянието, в което той ще пристигне на местоназначението си.

Важно е да се вземат предвид пътните условия до мястото, където ще се разтоварва покъщнината, тъй като лошата инфраструктура може да бъде причина за повишен риск от повреда. Тогава са необходими допълнителни мерки за подсигуряване безопасността на предметите по време на транспортирането, особено на тези от тях, които са деликатни и чупливи. Също така, при пакетирането не бива да се поставят на едно място вещи, които биха могли да си причинят взаимна вреда. Всички режещи предмети и такива с остри ръбове трябва да бъдат дебело увивани в хартия, стреч фолио или друг обезопасяващ материал и да се слагат отделно от останалите.

Дори добре пакетирани вещи могат да пострадат лесно по време на междуградски превоз, ако не са организирани правилно в товарния отсек на превозното средство. Както и обратно – транспорт на мебели и вещи, стабилно разположени в товарния микробус, но опаковани неподходящо, е също толкова рисков за тяхната безопасност. Поради тези причини екипите на Товарни Превози.БГ могат да носят отговорност за състоянието на превозвания товар само тогава, когато собственоръчно са извършили опаковане на багаж и подреждане в каросерията на товарно такси. Всички хамали и шофьори на фирмата са истински професионалисти, с дългогодишен опит, така че без колебание можете да им поверите цялостното преместване на дома или офиса си. Те разполагат с нужните знания,умения и материали, за да осигурят сигурно и надеждно пренасяне на мебели, техника, покъщнина и др. Към вещите Ви се подхожда с усет и внимание, опаковат се систематично и отделните елементи се надписват (кутии, кашони и пр.), за да бъдете максимално улеснени при разопаковането и подреждането на багажа в новото си жлище.

Ние от Товарни Превози.БГ знаем колко време и усилия коства едно пренасяне на дома и офиса – нека го направим вместо Вас!