cargo van

Изхвърляне на отпадъци и преместване на мебели

Изхвърляне на отпадъци и преместване на мебели

Фирмената политика на Товарни Превози.БГ по правило не допуска комбиниране на обекти с различни по характер услуги като преместване и изхвърляне, но понякога е възможно по изрично желание на клиента. Такава дейност е допустима, когато от едно и също жилище се взимат и двата вида товар, които в последствие достигат различни местоназначения. Най-често това са различни по стойност (предимно сантиментална, не толкова ценова) мебели и вещи, част от които се определят като боклук за изхвърляне, а друга част се запазват за новото жилище.

Когато става въпрос за извозване на отпадъци от всякакъв вид, фирмата използва предимно самосвали и по-рядко малки товарни микробуси, но при такъв тип съчетаване на транспортни услуги се налага изпращането на по-големи бусове или дори камион с падащ борд, за да се събере целият багаж само с един курс и да се улесни максимално работата на хамалите по товарене и разтоварване. Товарът се разпределя така, че отпадъците да останат във вътрешността на каросерията, а преместваните вещи – по-близо до вратите. Ако се налага изхвърляне на електроуреди или други метални отпадъци, те се обособяват между двете горепосочени групи.

Този вид организация цели да създаде правилна последователност за разтоварване, като се следва логичната връзка: адрес на клиента за преместване на мебели и вещи – специализиран пункт за рециклиране на бяла техника и др.метал – депо за строителен и едрогабаритен отпадък. Ако багажът не бъде подреден по този начин, съществува вероятност някои вещи да бъдат забравени или изпратени не където трябва, а освен това се създава излишна работа по пренасяне, качване и сваляне на товар от камиона, което отнема време и оскъпява услугата. По тази причина е важно клиентът предварително да има ясна представа за това каква част от обзавеждането иска да задържи и каква – да изхвърли.

Възможно е подобно комбиниране на хамалски и транспортни услуги и от два различни адреса на един и същи клиент, като отново се спазва принципа на „чистата линия”, т.е. първо се извършва транспорт на мебели и багаж от едното към другото жилище и след това изхвърляне на отпадъци, обикновено от втория адрес, на мястото на новото обзавеждане, но при необходимост екипът може да се върне и до първия адрес. Това не винаги е оптимално по отношение на маршрута, но компанията търси максимална удовлетвореност на клиентите и не си позволява смесването на „чист” и „мръсен” поток, както би трябвало да прави и всяка друга уважаваща себе си транспортна фирма.